Tariff Schedule

Tariff Schedule

Latest tariff Schedule

Sr.No. Title Download
1 Tariff Schedule for TPL, Surat w.e.f. 01.04.2022
2 Tariff Schedule for TPL, Ahmedabad w.e.f. 01.04.2022
3 Tariff Schedule for UGVCL, DGVCL, MGVCL and PGVCL w.e.f. 01.04.2022